Pla educatiu

Aquest curs estem treballant perquè es construeixi una estructura sòlida que suporti uns bons fonaments d’una Escola de Teatre que no només pretén divertir a l’alumnat amb el fet artístic sinó que aposta per intervenir en l’educació de les persones fora de l’àmbit escolar i institucional. A través del teatre volem aportar un granet de sorra perquè les persones que passin per la nostra escola se’n vagin amb una empremta gravada a la seva memòria i al seu cos, que puguem haver contribuït al creixement personal i social de cadascú dels nostres alumnes. Perquè el teatre és un art i per tant és estètica, és entreteniment, però també amb el teatre es treballen valors i es donen instruments per a un desenvolupament personal més ple. És per això que us deixem el nostre pla pedagògic més ampliat i desglossat per cursos perquè el pugueu consultar.

Diapositiva5Comptem amb nou grups de teatre de text, que van des de Pre-teatre, que comencen amb 4 anys fins a Teatre Jove que arriba fins als 18. Aquests grups, en aquest primer curs, no els hem pogut dividir amb la precisió que ens hagués agradat. Aquest, és un curs d’iniciació per a l’escola, on estem intentant portar a terme les nostres idees a l’hora que ens adaptem a les circumstàncies del naixement d’aquesta escola i a les necessitats del poble. I també tenim el primer grup de Teatre Musical que ha començat com a prova pilot amb els alumnes matriculats a l’Escola però que el curs vinent serà obert a tot el poble.

Diapositiva7

La nostra intenció és que l’escola sigui de recorregut, que els alumnes vagin passant de nivell, per tal d’acabar assolint certes tècniques i llenguatges teatrals adaptats a cada grup d’edat. Volem mostrar flexibilitat a l’hora de confeccionar els grups i que les barreres no depenguin dels horaris disponibles i edats preestablertes, sinó de l’experiència dels alumnes, la seva motivació, voluntat i la maduració que mostrin.

Escola-pla educatiu 3