Equip docent

Aquest és el primer curs de l’Escola de Teatre de l’Espai. Estem treballant per portar a terme un pla pedagògic que perduri en el temps. Volem iniciar una base que s’anirà modificant al llarg dels cursos intentant enriquir-la cada vegada més amb les diferents aportacions que puguin anar fent els professionals, voluntaris, l’alumnat i les famílies que hi formem part.

Diapositiva3

Aquest primer any està sent una aposta que hem assumit amb una professora pel desenvolupament de la formació de teatre de text, i una professora per teatre musical, però ja estem treballant amb nous col·laboradors per tal d’anar ampliant l’equip, enriquint i donant diversitat a l’ensenyament que estem donant.