Escola de Teatre

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Aquest és el primer curs de l’Escola de Teatre de l’Espai. Estem treballant per portar a terme un pla pedagògic que perduri en el temps. Volem iniciar una base que s’anirà modificant al llarg dels cursos intentant enriquir-la cada vegada més amb les diferents aportacions que puguin anar fent els professionals, els suggeriments de l’alumnat i de les famílies que hi ha al darrera.

Comptem amb nou grups que van des de Pre-teatre, que comencen amb 4 anys fins a Teatre Jove que arriba fins als 18. Aquests grups, en aquest primer curs, no els hem pogut dividir amb la precisió que ens hagués agradat. Aquest, és un curs d’iniciació per a l’escola, on estem intentant portar a terme les nostres idees però adaptant-nos a les circumstàncies del naixement d’aquesta escola. Tots sabem que vam tenir un inici peculiar on s’han barrejat alumnes molt antics que provenen del primer curs de Tallers de Teatre Galliners,  allà pel 2012, amb alumnes totalment nous que s’han apropat a nosaltres amb curiositat o bé amb recomanació d’altres famílies. Hem de dir que vam tancar els grups en nou perquè agafar-ne més ens semblava que s’escapava a les possibilitats de fer front a les noves iniciatives que volem portar a terme. Però vam haver de dir que no a moltes famílies.

La nostra intenció és que l’escola sigui de recorregut, que vagin passant de nivell, els alumnes, per tal d’acabar assolint certes tècniques i llenguatges teatrals adaptats a cada grup d’edat. Volem mostrar flexibilitat a l’hora de confeccionar els grups i que les barreges no depenguin dels horaris disponibles sinó de l’experiència que tenen els alumnes, la maduració que mostrin. Malgrat tinguin la mateixa edat poden estar en grups d’edat diferents, segons la seva adaptabilitat i recorregut fet al teatre.

Aquest primer any està sent una aposta que hem assumit amb una sola professora per diferents qüestions però la idea és anar ampliant el grup de professorat per enriquir i donar diversitat a l’ensenyament que volem donar.

Potser no es veuran canvis extraordinaris a final d’aquest curs però us assegurem que estem treballant perquè es construeixi una estructura sòlida que suporti uns bons fonaments d’una escola de Teatre que no només pretén divertir a l’alumnat amb el fet artístic sinó que aposta per intervenir en l’educació de les persones fora de l’àmbit escolar i institucional. A través del teatre volem aportar un granet de sorra perquè les persones que passin per la nostra escola se’n vagin amb una empremta gravada a la seva memòria i al seu cos, que puguem haver contribuït al creixement personal i social de cadascú dels nostres alumnes. Perquè el teatre és un art i per tant és estètica, és entreteniment, però també amb el teatre es poden treballar valors i donar instruments per a un desenvolupament personal més ple. És per això que us deixem el nostre pla pedagògic més ampliat i desglossat per cursos perquè el pugueu consultar.

Aquest curs hem començat a treballar les emocions en els grups de pre-teatre i iniciació, la tècnica de la improvisació i la creació de dramatitzacions en grup als grups de T1, la creació pròpia a T2 i a Teatre Jove ens hem posat com a objectiu apropar el jovent al teatre. És per això que hem triat una obra d’una temàtica i personatges molt juvenils i l’altra vessant és treure’ls de bolos, que puguin presentar-se a mostres o concursos on mostrar el que han treballat.

Esperem els vostres suggeriments, comentaris i la vostra participació per poder fer d’aquest curs un bon inici de camí de l’escola de teatre de l’Espai.