Escola de Teatre

Les quotes mensuals per al curs 2021-22 són:

  • Preteatre 26€
  • Iniciació 26€
  • Teatre 1 38€
  • Teatre 2 38€
  • Teatre Jove 38€
  • Teatre adults 50€
  • Teatre musical 38€

El cost de la matrícula, un cop per curs i una per família, és de 30€.

A partir del tercer fill matriculat es fa una reducció del 20% sobre la quota del membre més petit.

Si un alumne es matrícula a un segon grup, tindrà un descompte del 50% en aquesta segona classe.

Els jubilats tenen un descompte el 15%.