Escola de Teatre

Les quotes bimestrals per al curs 2018-19 són:

  • Preteatre 24€
  • Iniciació 24€
  • Teatre 1 36€
  • Teatre 2 36€
  • Teatre Jove 36€
  • Teatre adults 48€
  • Teatre musical 1 36€

A partir del tercer infant que s’apunti es fa una reducció del 20% sobre la quota del membre més petit.