Normes

Les normes són bàsiques per poder conviure en qualsevol entorn social, des d’una família a una escola, en aquest cas les normes que proposem tan sols volen fomentar el respecte pels companys i pel grup, aspectes que considerem clau per tal de dur a terme  les activitats de l’escola.

Creiem que cal que les transmetem als alumnes perquè aquestes es converteixin en un hàbit. En aquesta tasca creiem imprescindible també la complicitat de les famílies.

Diapositiva4